Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Konkurs „Plac zabaw moich marzeń”

Rrozstrzygnięcia konkursu:  „Plac zabaw moich marzeń”

Pierwsze miejsce:
Przedszkole Tajemnicza Wyspa Luboń

Drugie miejsce:
Przedszkole nr 8 Sopot

Trzecie miejsce:
Przedszkole nr 156 Warszawa ul. Żuromińska 2A

 

NAGRODY :
1)BUJAK NA SPRĘŻYNIE
2)Przy złożeniu zamówieniu na jakąkolwiek kwotę –bujak GRATIS
3)Przy złożeniu zamówieniu na jakąkolwiek kwotę –bujak GRATIS

Pozostałe Przedszkola przy złożeniu jakiegokolwiek zamówienia  otrzymują upust w wysokości 3 %.
Uzgodnienia dot. przekazania nagrody głównej zostaną przekazane drogą mailową oraz telefonicznie.

Stowarzyszenie PEMI oraz Playeko Sp. z o.o. organizuje konkurs dla przedszkoli, nagrodą jest bujak ufundowany przez naszą firmę. Wystarczy zgłosić się i do 31.10.2012 wysłać pracę dzieci na temat  Plac zabaw moich marzeń.  Serdecznie zapraszamy


Regulamin konkursu „Plac zabaw moich marzeń”


Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie PEMI, ul. Wielicka 42c/56, 02-657 Warszawa
2.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.
5.Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 1.09.2012 r. do 31.10.2012 r, podpisane
- imieniem i nazwiskiem dziecka,
- wiek dziecka,
- temat pracy (zgodny z tematem głównym konkursu),
- nazwa placówki.
6.Prace konkursowe należy przesyłać mailowo bądź drogą pocztową
- adres: ul. Wielicka 42c/56,02-657 Warszawa
- mail: zgloszenie@590powodow.pl
7. WARUNKIEM PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KONKURSU JEST WYSŁANIE ZGŁOSZENIA NA ADRES MAILOWY zgloszenie@590powodow.pl
- osoba kontaktowa
- nazwa placówki
- telefon kontaktowy
ORAZ UMIESZCZENIE DOSTARCZONEGO PLAKATU W PLACÓWCE PROMUJĄCEGO AKCJĘ 590 POWODÓW, ABY KUPOWAĆ POLSKIE PRODUKTY.

Zasady tworzenia prac konkursowych


1.Prace konkursowe powinny bezpośrednio nawiązywać do tematu konkursu „Plac zabaw moich marzeń”.
2.Prace powinny zostać zatytułowane adekwatnie do tematu konkursu i treści pracy.
3.Format i technika wykonania prac konkursowych są dowolne.
Rozstrzygnięcie konkursu
1.Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury złożone z pracowników Playeko i organizatorów akcji 590.
2.Pod uwagę brane będą: zgodność z tematem konkursu, staranność wykonania, stopień trudności, ilość włożonej pracy.
3.Wyłoniona zostanie 1 praca konkursowa która otrzyma nagrodę.
4.O wynikach konkursu jego zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie najpóźniej dzień przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu.
5.Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1.11.2012 r..
7.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez opiekuna zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska oraz wieku dziecka i zdjęcia wykonanej przez nie pracy na stronie internetowej Playeko i 590 powodów oraz na fanpage na portalu społecznościowym facebook.com
Postanowienia końcowe
1.Z myślą o harmonijnym przebiegu konkursu, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Tutaj możesz pobrać plakat konkursu

Tutaj możesz pobrać regulamin konkursu

PLAYEKO Sp. z o.o.
ul.Canaletta 27
51-650 Wrocław
NIP : 912-179-50-49
Kapitał zakładowy :
212.000,00 ZŁ
wpłacony w całości
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
nr KRS : 0000242535

© 2012 Playeko